Agapanthus orientalis Mixed

Common Name - Mixed Agapanthus - Mixed agapanthus are a random mixture of common blue and white.

    
Agapanthus_orien_4e7edad98b686.jpg